Barra-kode industrialaren DPM kodea

Fitxa teknikoak